Из жизни постсоветских мусульман в России (по материалам прессы) Часть II

Салават Исхаков

[tekst pierwotnie opublikowano w:/текст первоначально 
опубликован в: 
"Nowy Prometeusz" nr 4, październik 2013, ss. 11-19]

По одним оценкам, на 2002 г., только в Москве и Московской области проживало от 1 до 1,5 млн. мусульман. В Москве проживают представители практически всех мусульманских этносов Российской Федерации и СНГ, а также представители многих крупных и малых мусульманских народов, живущих за пределами бывшего Советского Союза1. Мусульманское происхождение имеет для них значение. Об этом свидетельствует, к примеру, интервью известного футболиста Р. Дасаева, татарина по этническому происхождению.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ В PDF

Lew Trocki – historia upadku

Mikołaj Mirowski

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz" nr 4, październik 2013, ss. 79-94]

Bohater, rewolucjonista i legenda. A niedługo potem wróg, zdrajca i wichrzyciel. W ciągu kilku lat Lew Trocki spadł ze szczytów władzy na sam dół. Wydalony z ZSRR zginął w willi Coyoacán w Meksyku. W tym roku mija 73 rocznica jego śmierci.

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF

Zewnętrzna identyfikacja ukraińskiego samostanowienia narodowego

Ihor Rafalskyj

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz" nr 4, październik 2013, ss. 47-53]

Zdobycie niepodległości przez Ukrainę odbywało się w wirze geopolitycznych transformacji związanych z upadkiem komunizmu oraz niszczeniem dwubiegunowego międzynarodowego układu sił. Status niepodległego państwa postawił przed tożsamością narodową nowe zadania zarówno w wymiarze wewnętrznej, jak i zewnętrznej identyfikacji.

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF

Zrozumieć Łukaszenkę – misja niemożliwa?

Kamil Kłysiński

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz" nr 4, październik 2013, ss. 23-31]

Na skutek brutalnej pacyfikacji demonstracji powyborczej 19 grudnia 2010 roku w centrum Mińska oraz następującej po tym fali represji wobec opozycyjnych partii politycznych, niezależnych mediów i organizacji społecznych, doszło do zerwania dialogu pomiędzy Mińskiem i Brukselą, który według wszystkich racjonalnych analiz zachodnich był w interesie Aleksandra Łukaszenki. Rozwój współpracy z UE stwarzał bowiem korzystny klimat dla kredytów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także od samej Unii1 czy poszczególnych państw członkowskich. 

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF

Turkism, Azerbaijanism and the Language Question

Tadeusz Świętochowski

[tekst pierwotnie opublikowano w://
text was originally published in: 
"Nowy Prometeusz" nr 4, październik 2013, ss. 115-124]

Turkism and Pan-Turkism, terms popularized by the Crimean Tatar journalist Gaspirali Gasprinski in the late 19th century, were both tolerated by the Tsarist government as a suggestion of the unity of Turkic peoples under the rule of Imperial Russia. Later, with the growth of the local press and the “time of storm and pressure” – starting with the Russian revolution of 1905-1907, the Iranian Constitutional Revolution of 1905-1911 and the Young Turkish Revolution of 1908 –the people of Azerbaijan, previously known as Persians or Caucasian Tatars, now began to call themselves Turkic or Caucasian Turks.1

FULL TEXT OF THE ARTICLE IN PDF