От Тифлиса до Киева и Варшавы   Из истории кавказско-украинского сотрудничества в рамках движения «Прометей»  (1918-1926)                                

Георгий Мамулиа

[tekst pierwotnie opublikowano w://текст первоначально был 
опубликован в: 
"Nowy Prometeusz" nr 1, październik 2011, ss. 133-155]

Кавказско-украинское сотрудничество, – краеугольная основа, на которой, на протяжении всего периода своего существования, зиждилось движение «Прометей», – уходит своими корнями в бурные события борьбы за независимость народов Кавказа и Украины 1918-1921 гг. В это время как кавказцы, так и украинцы, прилагали все усилия для создания суверенных государств, пытаясь отстоять свою независимость как от белого, так и красного русского империализма, одинаковым образом непримиримого к стремлениям Кавказа и Украины освободится от довлеющего над ними великодержавного ига.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ В PDF

U źródeł idei prometejskiej. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (1921-1923)

Marek Kornat

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz" nr 2, lipiec 2012, ss. 161-181]

Tematem niniejszego szkicu będzie opowieść o losach zapomnianej organizacji – Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych, która zapisała istotną kartę w dziejach idei i ruchu prometejskiego, przede wszystkim w jego genezie. Krótkotrwałe dzieje tej organizacji sprawiły, że poszła ona w zapomnienie i często nie jest nawet wspominana w studiach nad ruchem prometejskim. Tymczasem dziejów tego ruchu nie można jednak napisać bez pokazania czym był Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych.

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF

Włodzimierz Bączkowski i jego bilans prometeizmu / W. Bączkowski „Prometeizm na tle epoki. Wybrane fragmenty z historii ruchu”

Marek Kornat

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz nr 0, grudzień 2010, ss. 99-122]

Włodzimierz Bączkowski – urodzony w tym samym roku co Giedroyc (1906), zmarły również w tym samym roku, co Redaktor Kultury (2000) – zapisał ważną kartę w dziejach ruchu prometejskiego. Jego bogaty i wielowątkowy dorobek pisarski pozostaje znany nie tylko specjalistom w zakresie historii polskiej myśli politycznej. W znacznej części poświęcony jest on tematyce sowieckiej Rosji – zwłaszcza zaś jej polityce zagranicznej i narodowościowej. Warto może wspomnieć, iż jego książka Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne – wydana w Jerozolimie w roku 1946, drukowana również po angielsku, stanowi cenną pozycję sowietologiczną, wartą wznowienia, bo słabo znaną dzisiaj. Wybór pism Bączkowskiego O wschodnich problemach Polski, opracowany przez Jacka Kloczkowskiego i Pawła Kowala (2000) daje poznać wielostronność refleksji politycznej o Polsce w stosunkach międzynarodowych, jaka znamionuje jego pisarstwo. Pozwala także odczuć rzadką umiejętność sięgania do historii w argumentacji politycznej.

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF

Документ по истории кавказско-украинских взаимоотношений в период создания движения «Прометей»

Валентина Пискун, Георгий Мамулиа

[текст первоначально опубликован в: 
"Nowy Prometeusz" nr 6, październik 2014, ss. 135-148]

После военного поражения, понесенного от российских большевиков в конце ноября 1920 г., значительная часть армии Украинской Народной Республики (по различным данным от 36 до 43 тысяч военных1 и гражданских лиц), а также правительство страны во главе с Главным атаманом Сымоном Петлюрой2 были интернированы в Польше. Тогда же было провозглашено о продолжении деятельности правительства УНР в изгнании3. Сымон Петлюра и его соратники продолжили борьбу против оккупации территории Украины. До середины 1923 г. использовалась тактика военных вторжений в пределы созданной большевиками УССР, а также организации восстаний в тылу врага. Затем стратегия была изменена.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ В PDF