„Nowy Prometeusz” nr 12/2018

Spis rzeczy

Od Redakcji // От Редакции // Note from the Editors

DEBATY

What is going on in Russia, Ukraine and the Cauucasus? Challenges Facing Eastern Europe Today – special discussion Columbia University – Harriman Institute during Warsaw East European Conference 2018 with participation of: JOHN MICGIEL, JULIE GEORGE, YANA GORKHOVSKAYA, ALEX MOTYL

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ADAM MARTOFEL, Rosyjski „Bliski Wschód”: religijne i społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju fundamentalizmu islamskiego na Kaukazie Północnym po upadku Związku Radzieckiego

PAWEŁ FIKTUS, Główne założenia polityki wschodniej według Krzysztofa Skubiszewskiego w latach 1989-1993 – przyczynek do dyskusji

ESEJ

RUSTIS KAMUNTAVICIUS, Dlaczego na Litwie Józef Piłsudski nigdy nie będzie uważany za bohatera?

MAREK KORNAT,  Kilka refleksji o losach idei prometejskiej

HISTORIA

PAWEŁ OLSZEWSKI, Między Rosją a Turcją – próby współpracy między republikami południowokaukaskimi w latach 1918-1921

РУСЛАНА ДАВИДЮК, Начало волынской карьеры Г. Юзевского: первые 100 дней в зеркале „Украинской нивы”

PAWEŁ LIBERA, Orientalistyczne Koło Młodych przy Instytucie Wschodnim w Warszawie

WOJCIECH ŁYSEK, „Polityka równowagi” a schyłek prometeizmu

Z ARCHIWUM

GRZEGORZ GILEWSKI, Sprawa przyjęcia do Wojska Polskiego uczestników powstania w Gruzji w 1924 r. i pobytu pułkownika Kakucy Czolokaszwilego w Polsce w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

SYLWETKI

САЛАВАТ ИСХАКОВ, Борьба за Северный Кавказ  и «джин» Ахмед Цаликов