Redakcja

Redakcja czasopisma „Nowy Prometeusz”

Aleksandra Gryźlak – redaktor

doktorantka na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka i pracownik Studium Europy Wschodniej UW, członek zarządu Domu Kaukaskiego w Polsce. Naukowo zajmuje się najnowszą historią Gruzji, w szczególności działalnością ruchów dysydenckich w latach 70. i 80. XX w.

a.gryzlak@uw.edu.pl

Tadeusz Iwański – redaktor

analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich. Absolwent Filologii Ukraińskiej oraz Studium Europy Wschodniej UW. Wcześniej pracował w Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy oraz współpracował z sektorem pozarządowym.Zajmuje się współczesną sytuacją na Ukrainie, zwłaszcza polityką zagraniczną i mediami w tym kraju.

iwtadeusz@o2.pl

Dr Hijran Aliyeva – redaktor

Prezes Stowarzyszenia Dom Kaukaski w Polsce, inicjator powstania i pierwsza redaktor naczelna Nowego Prometeusza. Naukowo interesują ją środki masowego przekazu na obszarze postsowieckim, współczesne zjawiska społeczne, teoria socjologii.

Dr Jurij Czainskij – redaktor

doktorant w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie im. Dragomanowa w Kijowie. Aktualnie zajmuje się rolą Turcji w aktywności ruchu prometejskiego.

Piotr Elwertowski – redaktor portalu

pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent socjologii UW

Rada naukowa czasopisma „Nowy Prometeusz”

  • Prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  • Prof. Saławat Ischakow (Instytut Historii RAN)
  • Dr Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu)
  • Prof. Marek Kornat (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
  • Płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. Hiroaki Kuromiya (Indiana University Bloomington)
  • Dr Ireneusz Piotr Maj (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
  • Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. Tadeusz Świętochowski (Columbia University)

 

Komitet redakcyjny czasopisma „Nowy Prometeusz”

Jan Malicki (Warszawa) – przewodniczący Komitetu

Zaur Gasimov (Baku/Stambuł)

David Kolbaia (Tbilisi/Warszawa)

Wołodymyr Komar (Iwanofrankiwsk)

Giorgi Mamulia (Tbilisi/Paryż)

Bahyt Sadykowa (Ałmaty)

Nasiman Yaqublu (Baku)