U źródeł idei prometejskiej. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (1921-1923)

Marek Kornat

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz" nr 2, lipiec 2012, ss. 161-181]

Tematem niniejszego szkicu będzie opowieść o losach zapomnianej organizacji – Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych, która zapisała istotną kartę w dziejach idei i ruchu prometejskiego, przede wszystkim w jego genezie. Krótkotrwałe dzieje tej organizacji sprawiły, że poszła ona w zapomnienie i często nie jest nawet wspominana w studiach nad ruchem prometejskim. Tymczasem dziejów tego ruchu nie można jednak napisać bez pokazania czym był Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych.

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF

Газета «Przymierze»: послеколониальная реакция интеллектуалов? Краткий обзор

Заур Гасымов

[tekst pierwotnie opublikowano w://текст первоначально был 
опубликован в: 
"Nowy Prometeusz" nr 1, październik 2011, ss. 167-175]

Что такое постколониализм? На тему постколониализма и так называемых постколониальных теорий написано огромное количество книг и научных статей как в англо-саксонском мире, так и во Франции и в Германии.3 На протяжени последних десяти лет появились солидные публикации на эту тему в Польше, Турции и в России. Особенно хочется подчеркнуть значимость научных дискурсов журналов „Teksty drugie” (Варшава), „Ab Imperio” (Казань-Майнц) и „Toplumsal Tarih“ (Стамбул). Говоря о постколониальных исследованиях в Польше следует особо отметить работы польского историка Анджея Новака, который в ряде своих монографий очень оригинально описал и проанализоровал колониальные и постколониальные дискуссии в Польше в царский, а также в межвоенный период. Новак совмещает весьма удачно постколониальные исследования (postcolonial studies) с направлением империальных исследований (imperial studies).4