Nowy Prometeusz nr 13 i 14/2019

Spis rzeczy

Od Redakcji // От Редакции // Note from the Editors

DEBATY

Porozumienie Białowieskie 28 lat później. Uczestnicy i obserwatorzy//Беловежское соглашение 28 лет спустя. Участники и наблюдате ли – Specjalna dyskusja//Специальная дискуссия: Stanisław Ciosek, Пётр Краўчанка, Володимир Крижанівський, Jan Malicki, Mariusz Maszkiewicz, Elżbieta Smułkowa

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Egidijus Motieka, Koncepcja klinów geopolitycznych i system ich funkcjonowania na przykładzie Rosji

Łukasz Kutyło, Europa Środkowo-Wschodnia w pułapce nieefektywnych „reguł gry”? Rozważania nad mechanizmami typowymi dla procesu normatywnej regulacji i ich wpływem na rozwój gospodarczy regionu

Stefaniya Kavaleuskaya, Wspólna przeszłość pisana osobno. Mit Wielkiego Zwycięstwa w telewizji białoruskiej i rosyjskiej w latach 2017 – 2018

HISTORIA

Салават Исхаков, Издание наследия Мустафы Чокаева и вопросы прометейского движения 

Shahla Kazimova, Utracone nadzieje: azerbejdżańska prometejska emigracja a II w ojna
światowa

Насиман Ягублу, Репрессированные и расстрелянные поляки в советском Азербайджане

 

Z ARCHIWUM

Салават Исхаков, Прометейские проблемы к началу Второй мировой войны: взгляд германского дипломата Ф. фон Папена

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dariusz Maciak, Wykorzystanie publikacji naukowej w dyplomacji publicznej. Przykład albumu poświęconego emigracji gruzińskiej w II Rzeczypospolitej