Recenzenci

Recenzenci czasopisma „Nowy Prometeusz” w 2014 r.

– dr David Kolbaia

– prof. Wojciech Materski

– doc. dr Wiktor Ross

– dr Witold Rodkiewicz

– dr Paweł Libera

– prof. Giorgi Mamulia

– prof. Roman Backer

– prof. Tadeusz Świętochowski