Dom Kaukaski w Polsce

Dom Kaukaski w Polsce

Celem Stowarzyszenia Dom Kaukaski w Polsce jest zainteresowanie innych tematyką kaukaską. Członkowie stowarzyszenia chcieli przerwać izolację pomiędzy społecznościami Kaukazu, poprzez stworzenie Forum, na którym przedstawiciele wszystkich narodów naszego regionu będą mogli wyrażać w sposób swobodny własne opinie. Pragniemy poznać i zrozumieć różne punkty widzenia, aby stworzyć silne podstawy do porozumienia. Praca na rzecz dialogu wymaga wielu starań i dużego wysiłku, zapoznaję się z nimi w trakcie pisania pracy doktorskiej, na temat polityki informacyjnej. Bez wątpienia pierwszym krokiem na rzecz wypracowania dialogu między narodami Kaukazu było powstanie Domu Kaukaskiego w Polsce.

Strona internetowa Stowarzyszenia Dom Kaukaski w Polsce